Αυτό το μάθημα αναλύει τη Νοητική Μηχανική που οδήγησε τη συνείδηση ​​να αντιληφθεί και στη συνέχεια να αισθανθεί την παρουσία της. Αυτή η αντίληψη και το συναίσθημα έχει δημιουργήσει το μυαλό της συνείδησης, που περιέχει τα χαρακτηριστικά της ύπαρξης που έχει δώσει στον εαυτό του.

Όταν αυτά τα χαρακτηριστικά καταρρέουν, η συνείδηση ​​βιώνει συναισθηματικές συγκρούσεις που προκαλούν τόσο υπαρξιακές κρίσεις ποικίλης διάρκειας, όσο και για να απορρίψει αυτή την εμπειρία που δημιούργησε σύγκρουση, κάνοντάς την να παραμείνει μέσα στα συναισθήματα που έχει βιώσει.

Και όπως σήμερα στη διάστασή μας αυτός ο μηχανισμός συγκρούσεων συνείδησης εξακολουθεί να είναι ενεργός, έστω και πολύ πιο υποβαθμισμένος πνευματικά απ' ό,τι στις καταβολές.

Η συνείδηση ​​βιώνει τόσες πολλές συγκρούσεις σήμερα που την οδηγούν να αλλάξει την πραγματικότητα της ζωής που βιώνει, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ζωής αλλά και όταν πεθαίνει και μια αστρική μορφή της πηγαίνει στους αστρικούς κόσμους...

Κι αλλα …

Κόστος μαθήματος: 1500.00 €

Διάρκεια του μαθήματος 1 μέρα: 10,00 / 13,00 - 14.30 / 17,30