Επιμέλεια: Fiorella Rustici
Μιλάνο - 13 Μαρτίου (Παρασκευή)

Η αποτυχία του ανθρώπινου ζωικού είδους να αναπτύξει τη συνείδηση ​​έχει οδηγήσει στη γέννηση μιας νοητικής ηθικής που πολύ συχνά συγχέεται με την πνευματική ηθική, της οποίας τα εγγενή χαρακτηριστικά είναι αντίθετα πολύ διαφορετικά.

ΔΩΡΕΑΝ συνέδριο