Ευχές για το 2022

Η ευχή μου για το 2022 είναι ο καθένας μας να μπορεί να εκφράσει το καλύτερο κομμάτι
του εαυτού του στη ζωή.
Κον Αμορ
Fiorella Rustici