Η ευχή μου για το 2022 είναι ο καθένας μας να μπορεί να εκφράσει το καλύτερο κομμάτι

του εαυτού του στη ζωή.

Κον Αμορ

Fiorella Rustici