Δεν θέλω να κάνω τίποτα και να παρακολουθώ
μπροστά μου να μην βλέπω τίποτα.
Οι φωνές σκορπίζονται και νιώθω μόνος,
Δεν θέλω κανέναν πια κοντά μου.
Και κοιτάζω αλλά δεν βλέπω, ακούω αλλά δεν ακούω.
Τι ψάχνω;
Ίσως παράλληλοι κόσμοι γύρω μου.
Γυρίζω και γυρίζω αλλά δεν βλέπω τίποτα.
Είμαι orba ή δεν υπάρχει τίποτα;
Μήπως κοιμάται το πνεύμα μου και δεν με ακούει;
Ή κοιμάμαι και δεν το νιώθω;
Τι ψάχνω;
Θα ήθελα να μην είμαι εδώ ούτε να είμαι ύλη.
Θα ήθελα να πετάξω ελεύθερη χωρίς σκέψεις που βαραίνουν μέσα μου.
Θα ήθελα να πεθάνω και να ξαναγεννηθώ σε σένα που είσαι η ουσία
ω θεϊκό πνεύμα!
Τι πρέπει να κάνω για να γίνω σαν εσένα;
Τι πρέπει να είμαι για να παίξω τη μουσική σου
και δεν ακούω πια τους θορύβους μέσα μου;
Θα ήθελα να κρυφτώ από σένα όταν σε βλέπω
Είμαι άρρωστος.
Δεν θέλω να κάνω τίποτα και να παρακολουθώ
μπροστά μου να μην βλέπω τίποτα,
οπότε σε ξεχνώ.
Και δεν ξέρω πια τι έψαχνα
χαμένος στη λήθη του μυαλού μου
Δεν βλέπω τίποτα πια.

Fiorella Rustici